//

Protecció de dades:
Responsable El responsable de tractar les vostres dades és Fundació TecnoCampus Mataró Maresme amb domicili a: Av. D'Ernest Lluch, 32 08304 MATARÓ Si necessiteu ajuda sobre el tractament d’informació el nostre delegat/ada de Protecció de Dades us atendrà a: rgpd@tecnocampus.ca
Finalitats i legitimacions En la inscripció a aquesta activitat utilitzem les vostres dades per a la gestió de l’activitat i per trametre-us informació i actualitzacions en virtut de la relació de naturalesa contractual que genera la vostra inscripció.
Destinataris No cedim les vostres dades personals. Utilitzem l’eina per a la creació i difusió d’esdeveniments facilitada que ens presta serveis amb les garanties previstes pel Reglament (UE) 2016/679.
Drets Podreu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos o exercir el dret a la limitació del tractament de les vostres dades i revocar el consentiment en qualsevol moment en els termes que podeu consultar a la informació adicional.
Informació addicional Pots consultar la informació detallada sobre el tractament de les teves dades personals accedint a l’enllaç següent:https://www.tecnocampus.cat/ca/politica-privacitat